Архива за: март 2013Одлука о именовању чланова жирија Кочићеве награде

ЗАВИЧАЈНО ДРУШТВО «ЗМИЈАЊЕ» БАЊА ЛУКА
Улица Марије Бурсаћ 3-5, 78000 Бања Лука
Телефон и факс: + 387 51 218- 741,
e-mail: zmijanje@teleklik.net

На основу члана 7. Правилника о Кочићевој награди, Извршни одбор на 14. сједници одржаној 17. 03.2013.године донио је:

О Д Л У К У
о именовању чланова жирија

Члан 1.
Именује се жири Кочићеве награде за 2013. и 2014. години у саставу:

1. Проф. др Лука Кецман, предсједник,
2. Доц. др Мирјана Арежина, члан,
3. Јован Бабић, члан.

Члан 2.
Задатак жирија је да у складу са Правилником о Кочићевој награди и Пословником о раду жирија, размотри, у року приспјеле приједлоге и донесе одлуку о добитнику.

Члан 3.
Предсдник жирија предсједава сједницама и координира рад чланова жирија.

Члан 4.
За рад члановима жирија припада надокнада у појединачном износу од 500,00 КМ, плус путни трошкови.

Члан 5.
Мандат жирија траје до уручења награде.

Члан 6.
Жири ради у складу са Правилником о Кочићевој награди и Пословником о раду жирија.

За свој рад одговоран је Извршном одбору ЗД „Змијање“ који га је именовао.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења о реализацији ће се старати секретар и предсједник Извршног одбора Друштва.

Предсједник ИО
Др Драгутин Илић