Архива за: април 2013Организациони одбор 48. Кочићевог збора

Организациони одбор 48. Кочићевог збора на првој (конститутивној) сједници одржаној 24.04.2013. године, једногласно је, на приједлог ИО Завичајног друштва „Змијање“, о саставу Организационог одбора, броју комисија и њихових предсједника донио слиједећу:

О Д Л У К У

о
именовању чланова Организационог одбора 48. Кочићевог збора, потребног броја комисија и њихових предсједника.

Члан 1.

У Организациони одбор 48. кочићевог збора именују се:

1. Жељка Цијановић, предсједница Владе РС: предсједник Организационог одбора,
2. Недељко Чубриловић, предсједник ЗД „Змијање“, први подпредсједник,
3. Слободан Гаврановић, градоначелник Бање Луке, други подпредсједник и

Чланови:
4. Горан Мутабџија, министар Просвјете и културе,
5. Раденко Ђурица, начелник одјељења за друштвене дјелатности, адм. сл. Града,
6. Славиша Сандић, начелник одјељења за инспекцијске послове, адм. сл. Града,
7. Милорад Петрић, директор ЈУ „Бански двор-Културни центар“,
8. Ненад Новаковић, директор Народног позоришта Републике Српске,
9. Јованка Стојчиновић-Николић, предсједница Удружења књижевника РС,
10. Миленко Шарић, замјеник предсједника ЗД „Змијање“,
11. Владимир Ђукановић, Извршни одбор ЗД „Змијање“,
12. Драган Николић, Извршни одбор ЗД „Змијање“,
13. Предраг Благојевић, секретар ЗД „Змијање“ и
14. Вера Сајић, Влада РС.

Члан 2.

Именују се стручне комисије и њихови предсједници:

1. Комисија за израду садржаја и Програма Кочићевог збора: Ненад Новаковић, директор НП РС,
2. Комисија за Протокол: Драган Николић, ЗД „Змијање“,
3. Комисија за финасије: Далибор Томаш, Влада РС,
4. Комисија за односе с јавношћу: Вера Сајић, Влада РС,
5. Комисија за организацију и уређење зборишта: Зоран Новаковић, АСГ Б. Лука, (замјеник Миленко Шарић, ЗД „Змијање“),
6. Комисија за лицитацију и изузимање земљишта за збориште: Петар Савановић, МЗ Стричићи,
7. Комисија за санитетско-санитарни и ветеринарски ред на зборишту: Славиша Сандић, АСГ Б. Лука,
8. Комисија за комунални ред на зборишту: Драган Лукач, АСГ Б. Лука,
9. Комисија за надматање у народним спортовима и бодење бакова: Душко Савановић, ЗД „Змијање“ и
10. Комисија за безбједност: ЦЈБ Б. Лука (Недељко Сеимановић).

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења а о извршењу ће се старати Извршни одбор Завичајног друштва „Змијање“ Бања Лука.

Предсједник Организационог одбора
Жељка Цвијановић

Одлука о именовању жирија награде „Змијанче“

На основу члана 2. Правилника о организовању Кочићевог збора и закључака са 17. сједнице Извршног одбора ЗД „Змијање“ доноси си се:

О Д Л У К А
о именовању жирија Кочићеве награде

Члан 1.
Именује се трочлани жири за додјелу награде „Змијанче“

1. Проф. Остоја Дулић, предсједник
2. Књижевник, Ранко Прерадовић, члан
3. Проф. Војин Милаковић, члан

Члан 2.
Награда „Змијанче“ се додјељује за најбољи литерарни рад ученика ОШ на тему Кочића, Змијања и слободарског духа тог поднебља.

Члан 3.
Задатак жирија је да:
– донесе критеријуме које морају испуњавати литерарни радови ученика ОШ који учествују на конкурсу,
– утврди најмање три (3) а највише пет (5) кандидата од којих ће један бити добитник,
– да њихова имена достави Организатору ЗД „Змијање“ до 15. августа,
– да предсједник жирија у договору са организатором јавности саопшти одлуку жирија.

Члан 4.
Члановима жирија припада новчана надокнада у износу од по 100,00 КМ и иста се исплаћује у задњој седмици августа.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а о извршењу ће се старати секретар Друштва.

Достављено:
– Члановима жирија
– а/а

Предсједник Друштва
Недњко Чубриловић