Архива за: април 2015Конкурс за награду ”Змијањче”

Завичајно друштво „Змијање“ и Организациони одбор 50. јубиларног „Кочићевог збора“ расписује и ове године литерарни конкурс за награду „Змијањче“ за ученике основних школа Републике Српске за прозна и поетска остварења у Кочићевом слободарском духу.

Своје пјесме и прозне радове, на слободну тему, ученици основних школа могу слати на адресу: Завичајно друштво «Змијање», Улица Марије Бурсаћ 3-5, 78000 Бања Лука, За награду „Змијањче“, најкасније до 25.07.2015. године.

Радове без потписа аутора са шифром, и рјешењем шифре (назив шифре, наслов рада, име, презиме, телефонски број и адреса аутора) у посебној коверти, требају одобрити наставници матерњег језика, као гаранти да су ученици стварни аутори истих.

Организациони одбор 50. Кочићевог збора, комисије и њихови предсједници

Организациони одбор 50. Кочићевог збора на првој (конститутивној) сједници одржаној 2. априла 2015. године, једногласно је, на приједлог Извршног одбора Завичајног друштва „Змијање“, прихватио:

О Д Л У К У

о именовању чланова Организационог одбора 50. Кочићевог збора, потребног броја комисија и њихових предсједника.

Више →

Одлука о именовању жирија Кочићеве награде

На основу члана 23. Статута и члана 7. Став 2. Правилника о Кочићевој награди Извршни одбор на деветој сједници одржаној 24.03.2015. године донио је:

О Д Л У К У
о именовању жирија Кочићеве награде

Више →

Одлука о именовању жирија награде „Змијањче“

На основу члана 23. Статута Извршни одбор на деветој сједници одржаној 24.03.2015. године донио је:

О Д Л У К У
о именовању жирија награде „Змијањче“

Више →